Choć wybór formy opodatkowania jest niezwykle istotny, to trzeba pamiętać, że nie wybiera się go raz na zawsze. Na początku każdego roku podatkowego można dokonać zmiany formy opodatkowania informując o tym urząd skarbowy.

Przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:
– skala podatkowa,
– podatek liniowy,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– karta podatkowa.

Skala podatkowa
To najczęściej wybierany sposób opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu. Jeśli dochód nie przekroczy 85 528 zł, podatek wyniesie 18 proc. Jeśli przedsiębiorca zarobi więcej od nadwyżki ponad 85 528 zapłaci 32 proc. podatku. Oczywiście jest jeszcze kwota wolna, która wynosi maksymalnie 1 188 zł.

Zalety skali podatkowej:
– możliwość skorzystania z ulg podatkowych
– możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem
– prawo do rozliczania kosztów uzyskania przychodów

Wady skali podatkowej:
– obowiązek prowadzenia ewidencji (książki przychodów i rozchodów)
– konieczność samodzielnego obliczania zaliczek na podatek
– konieczność złożenia zeznania rocznego PIT-36 do końca kwietnia następnego roku

Podatek liniowy 
W tym przypadku podstawą opodatkowania jest dochód, podobnie jak przy skali podatkowej. Wysokość stawki to 19 proc.

Zalety podatku liniowego:
– jednolita stawka: 19 proc. bez względu na wysokość osiągniętego dochodu

Wady podatku liniowego:
– nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem
– nie można skorzystać z ulgi np. na internet lub na dziecko
– konieczność prowadzenia ewidencji rachunkowej
– konieczność złożenia zeznania PIT-36L

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Jest to sposób opodatkowania dla osób, których przychód w roku poprzedzającym nie był wyższy niż 250 tys. euro (czyli 1 074 400 zł)

Zalety ryczałtu:
– prosty sposób obliczania należności podatkowej. Wysokość zależy od przychodu.
– można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne

Wady ryczałtu:
– różne stawki w zależności od rodzaju działalności (np. wolny zawód 20 proc., wynajem samochodów 8,5 proc.)
– nie wszystkie działalności można rozliczać w ten sposób (wykluczenie dotyczy np. apteki)
– nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem

Po zakończeniu roku podatkowego ryczałtowiec składa zeznanie PIT-28. Co ważne PIT-28 składa się do 31 stycznia.

Karta podatkowa
Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczania podatków. Wybierają go zwykle przedsiębiorcy prowadzący biznes na bardzo małą skalę (np. taksówkarze)

Zalety karty podatkowej:
– stała, określona kwotowo, a nie procentowo stawka podatku. Wysokość stawek zależy od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
– brak obowiązku prowadzenia ksiąg
– nie trzeba składać zeznań podatkowych ani wpłacać zaliczek na podatek
– można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne

Wady karty podatkowej:
– ograniczona dostępność działalności dla których karta podatkowa jest przeznaczona
– nie można prowadzić żadnej innej działalności
– nie można zatrudniać pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę (niedozwolone są więc umowy zlecenia czy umowy o dzieło)

Podatek w tej formie podatnicy wpłacają po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – bez wezwania – w terminie do 7. dnia każdego miesiąca, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.
Po upływie roku podatkowego w terminie do 31 stycznia podatnik powinien złożyć roczną deklarację (PIT-16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Call Now Button